نظامنامه ها و مصوبات
اعضاچهارمین‌دوره‌شورایعالی
طهماسب مظاهری •
فریدون معظمی •
ایرج ملازاده صادقیون •
اسعد استیفائی •
محمد حسین دادخواه •
جعفر هاشم زاده •
داریوش بازگیریان •
میرداود خسروشاهی •
نوراله صلواتی •
حسن اصلانی  •
احمد دوانی •
محمد زنگی آبادی •
محمود حسن پور •
علیرضا طباطبائی مقدم •
محمد مسعود علیزاده خرازی •
علی حسن نایبی •
محمدرضا قائمیان  •
امیررضا حسینی ابریشمی •
پست الکترونیک
اطلاعات کانون های مستقل
نماد اعتماد الکترونیک
  • شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری
  • ****خوش آمدید****
  • ****Welcome!****
  • Supreme Council of Iranian Official Experts
گزارش عملکرد شعبه‌های دادگاه تجدیدنظر در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1397
1- پرونده‌های ورودی: 44 مورد
2- پرونده های مختومه شده از شعبه‌های دادگاه‌های تجدید نظر:
• شعبه یک دادگاه تجدیدنظر: 18 مورد
• شعبه دو دادگاه تجدیدنظر: 22 مورد
• شعبه سه دادگاه تجدیدنظر: 18 مورد
3- تعداد پرونده‌های در صف انتظار: 90 مورد (که تعداد 52 مورد برای خردادماه تعیین وقت شده‌اند.)
دوشنبه 97/2/31

برای مشاهدهء آیین نامه داخلی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کلیک کنید.
سه‌شنبه 97/02/25


سه شنبه 96/02/18قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

متقاضیانی که در مهلت تعیین شده موفق به ثبت اینترنتی اطلاعات فرآیند گزینش نشده‌اند، می توانند جهت تکمیل فرآیند و ارسال اطلاعات از تاریخ 97/2/1 لغایت 97/2/7 با مراجعه به لینک ثبت نام اقدام نمایند.کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری


شنبه 97/2/1


یک‌شنبه 97/1/26


سه‌شنبه 96/12/22


دوشنبه 96/11/30


شنبه 96/11/28


شنبه 96/11/28


قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
آخرین مهلت ثبت اطلاعات فرآیند گزینش به پایان رسیده است. مراحل بعدی فرآیند گزینش متعاقبا اعلام میگردد.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
سه شنبه 96/11/24


چهارشنبه 96/11/18


قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
باتوجه به پایان یافتن فرصت ثبت نام، متقاضیانی که موفق به ثبت کامل اطلاعات و همچنین درج فرمهای درخواستی (اعم از فرم سه برگی کمیسیون ماده13، فرمهای وثاقت و سوابق کار) در سامانه نشده‌اند ، می‌بایست اصل فرم‌ها را در زمان مصاحبه‌ی حضوری (که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام میگردد) به همراه داشته باشند.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
دوشنبه 96/11/16


قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
متقاضیانی که موفق به ثبت نام و تکمیل فرمها نشده‌اند، میتوانند برای آخرین بار از تاریخ 96/11/17 ساعت 12 ظهر لغایت 96/11/23 نسبت به ثبت اطلاعات و تکمیل فرمها اقدام نمایند.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
دوشنبه 96/11/16


قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
هر داوطلب می بایست مبلغ 1,000,000 ریال به شماره حساب 0218734841004 نزد بانک ملی به نام شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت انجام فرآیند گزینش واریز نموده و اصل فیش پرداختی و سایر مدارک را در زمان مصاحبه حضوری که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد، همراه داشته باشد.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
دوشنبه 96/11/16


قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
مهلت ثبت اطلاعات فرآیند گزینش و همچنین اخذ فرمهای استعلامات سه گانه به پایان رسیده است. مراحل بعدی گزینش متعاقبا اعلام خواهد شد.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
یکشنبه 96/11/15


قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
آخرين مهلت ثبت اطلاعات فرآيند گزينش و همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه‌گانه از كانونهاي مربوطه تا تاريخ 96/11/14 تمديد ميگردد.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
شنبه 96/11/7


انتخابات هیئت رئیسه جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان
جلسه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه جدید کانون کارشناسان استان کرمان طبق صورتجلسه به شماره 96/218/7782 مورخ 96/10/24 با حضور نماینده محترم شورا‌ی‌عالی آقای حسن اصلانی در تاریخ 96/10/23 راس ساعت 5 عصر در محل کانون برگزار و پس از اخذ رای مخفی، اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب و مشخص گردیدند.
1- آقای غلامعباس پورسیدی با 167 رای به عنوان رئیس هیئت مدیره
2- آقای محمد عباس پور با 176 رای به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
3- آقای علیرضا کریمی با 126 رای به عنوان خزانه دار و مسئول امور مالی
4- آقای نوید طاهری زاده با 102 رای به عنوان منشی و دبیر هیئت مدیره
5- آقای محمد زنگی آبادی با 228 رای به عنوان عضو هیئت مدیره
6- آقای محمدرضا فروزان با 91 رای به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
7- آقای مهدی رجبی زاده با 85 رای به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
1- آقای صادق گوغری با 148 رای به عنوان بازرس اصلی
2- آقای جواد جمشیدی جم با 125 رای به عنوان بازرس اصلی
3- آقای حسن لشکری زاده به عنوان بازرس علی البدل
1- آقای محسن پورنامداری با 160 رای به عنوان دادستان انتظامی


سه شنبه 96/11/3


انتخابات هیئت رئیسه جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه
جلسه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه جدید کانون کارشناسان استان کرمان طبق صورتجلسه به شماره 3340/96/ک مورخ 96/10/25 با حضور نمایندگان محترم شورا‌ی‌عالی آقایان احمد دوانی و امیررضاحسینی ابریشمی در تاریخ 96/10/22 در محل کانون برگزار و پس از اخذ رای ،اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب و مشخص گردیدند.
1- آقای حامد سلیمی با 156 رای به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
2- آقای بهمن ملکی با 139 رای به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
3- آقای فردین امیری با 100 رای به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
4- آقای سیامک الیاس پور با 92 رای به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
5- آقای سیف الله محمدی با 91 رای به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
6- آقای محسن عقابی با 89 رای به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
7- آقای منوچهر اسفندیاری با 83 رای به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
1- آقای سلیمان شهرزادی با 178 رای به عنوان بازرس اصلی
2- آقای طهماسب نجفی با 141 رای به عنوان بازرس اصلی
3- آقای محمدرضا کوچکپور با 122 رای به عنوان بازرس علی البدل
1- آقای محسن ناجی پور با 121 رای به عنوان دادستان انتظامی


سه شنبه 96/11/3


قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
ثبت اطلاعات فرآيند گزينش و همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه گانه از كانون‌‌هاي مربوطه تا تاریخ 96/11/8 تمديد گردیده است.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
سه شنبه 96/11/3


همکاران ارجمند
به زودی دوماه نامه‌ی کارشناس به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد.

دوشنبه 96/11/02برای مشاهدهء فهرست اسامی اعضای چهارمین دوره‌ء شورای‌عالی کلیک کنید.
شنبه 96/10/30


قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95
ثبت اطلاعات فرآيند گزينش تا تاريخ 96/11/8 تمديد گرديد. داوطلبان ميتوانند تا تاريخ مذكور نيز نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمایند. همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه گانه از كانون هاي مربوطه تا96/10/30 تمديد گردیده است.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
چهارشنبه 96/10/20


** اطلاعیه مهم **
متقاضیان پذیرفته شده مرحله علمی ، می توانند از بخش ورود به سیستم متقاضیان   اطلاعات مورد نیاز گزینش را تکمیل نمایند.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
شنبه 96/10/09


** اطلاعیه مهم **
متقاضیان پذیرفته شده آزمون علمی
جهت تکمیل فرآیند گزینش آزمون کارشناسی رسمی دادگستری95، از تاریخ 96/10/9 لغایت 96/10/28 به سامانه آزمون شورایعالی کارشناسان رسمی به آدرس www.reg.scioeexam.org   مراجعه نموده و نسبت به تکمیل و ارسال مدارک مورد نظر از طریق سامانه مذکور اقدام مقتضی به عمل آورند. عدم تکمیل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف متقاضی می باشد. خاطر نشان میگردد این مهلت قابل تمدید نمی باشد.
کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

یکشنبه 96/10/03


** اطلاعیه مهم **
متقاضیان پذیرفته شده آزمون علمی
جهت تکمیل مراحل گزینش آزمون کارشناسی رسمی دادگستری95 به همراه دوقطعه عکس، کپی و اصل دانشنامه تحصیلی، اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و تصاویر آنها، از تاریخ 96/10/9 تا تاریخ 96/10/21 برای انجام استعلامات قانونی به کانون استان مربوطه مراجعه نمایید.
کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

یکشنبه 96/10/03


شنبه 96/10/02


پنجشنبه 96/9/02


** اطلاعیه مهم **
انتخابات چهارمین دوره شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
از کلیه کارشناسان محترم رسمی دادگستری سراسر کشور که دارای پروانه معتبر کارشناسی می باشند دعوت می گردد برای انتخاب نماینده یا نمایندگان استان مربوطه جهت عضویت در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از ساعت 9 صبح لغایت 19 روز پنجشنبه مورخ 1396/7/27 به حوزه انتخاباتی که کانون هر استان تعیین و اعلام می نماید برای رای به کاندید مورد نظر خود مراجعه نمایند.
پنجشنبه 96/7/20


ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
عضویت
کانال رسمی تلگرام